Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
मैत्री - काळ आणि परिस्तिथी बदलते मैत्री नाही

काळ आणि परिस्तिथी बदलते मैत्री नाही

मैत्री - काळ आणि परिस्तिथी बदलते मैत्री नाही - Marathi Friendship Day Quote Download “Image” Friendship-day-wishes-10.png – Downloaded 186 times – 86.34 KB
काही नाती बांधलेली असतात, काही मात्र आपोआपच जपली जातात कदाचित त्यांनाच मैत्री म्हणतात - मैत्री

मैत्री कशाला म्हणतात

Marathi Friendship Day - Maitri काही नाती बांधलेली असतात, काही मात्र आपोआपच जपली जातात कदाचित त्यांनाच मैत्री म्हणतात - मैत्री Download “Image” Friendship-day-wishes-5.png – Downloaded 187 times – 130.23 KB
मित्रा - मनाच्या तारा जुळून आलेल्या सहवासाचा एक मधुर राग छेडलेला संगतीत तुझ्या फुलले जीवन तुझ्या माझ्या मैत्रीची वेल गगनाशी भिडलेला

एक मित्र तुझ्यासारखा

Ek Mitra Tuzya Sarkha - Friendship Day Marathi Wishes मित्रा - मनाच्या तारा जुळून आलेल्या सहवासाचा एक मधुर राग छेडलेला संगतीत तुझ्या फुलले जीवन तुझ्या माझ्या मैत्रीची वेल गगनाशी भिडलेला Download “Image” Friendship-day-wishes-3.png – Downloaded 178 times – 49.29 KB

Copyright © 2024
by ArtoMania Studio Pvt Ltd.